Тротоарна плочка тип "Вафла"
Размери: 40х40х5см
Тегло: 16кг
Разход за m2: 6,25 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за m2 (без ДДС): 18,75лв.
  Цена цветно за m2 (без ДДС): 23,00лв.

 

Тротоарна плочка тип "Правоъгълник"
Размери: 40х40х5 см.
Тегло: 16 кг.
Разход за m2: 6.25 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за m2 (без ДДС): 18,75лв.
   Цена цветно m2 (без ДДС): 23,00лв.

Тротоарна плочка тип "Линии"
Размери: 40х40х5 см.
Тегло: 16 кг.
Разход за m2: 6.25 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за m2(без ДДС): 18,75лв.
  Цена цветно m2(без ДДС): 23,00лв.