Вибропресован пътен бордюр
Размери: 50х25х15см
Тегло: 38кг
Разход за линеен метър: 2бр.
Тип: вибропресован
Цена за бр. (без ДДС): 5,00лв
  Цена цветно за бр. (без ДДС): 6,50лв

 

Вибропресован градински бордюр
Размери: 50х16х8см
Тегло:
Разход за линеен метър: 2бр.
Тип:
Цена за бр. (без ДДС): 2,20лв
  Цена цветно за бр. (без ДДС): 3,50лв

 

Градински бордюр
Размери: 50х16х8 см
Тегло: 15кг.
Разход за линеен метър: 2 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за бр. (без ДДС): 3,00 лв
   Цена цветно за бр. (без ДДС): 4.50 лв

Пътен бордюр от пластичен бетон
Размери: 50х25х15см
Тегло: 40 кг
Разход за линеен метър: 2 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за бр. (без ДДС): 6.00лв
  Цена цветно за бр. (без ДДС): 9.00лв