Производството на  бетонови изделия се извършва основно на две високопроизводителни машини - едната е стационарна - марка MASA, а другата е мобилна и работи на открит плац.

На MASA се произвеждат улични и градински бордюри, тротоарни плочи с различни форми и разцветки от земновлажен бетон, на принципа на вибропресоване.

На мобилната инсталация се произвеждат кухотели бетонни блокчета, елемент за канавки и др., на същия принцип.

Технологичните линии са съставени от три технологични поста:

    - Приготвяне на земновлажен бетон;

    - Вибропресоване на изделията;

    - Отлежаване на изделията за добиване на необходимата якост.

Така произведените бетонови елементи се отличават с изключителна якост и визуални качества.

Производството на  бетонови изделия се извършва основно на две високопроизводителни машини - едната е стационарна - MASA, а другата е мобилна и работи на открит плац. 

На MASA се произвеждат улични и градински бордюри, тротоарни плочи с различни форми и разцветки от земновлажен бетон, на принципа на вибропресоване.

На мобилната инсталация се произвеждат кухотели бетонни блокчета и др., на същия принцип.

Технологичните линии са съставени от три технологични поста:

    - Приготвяне на земновлажен бетон;

    - Вибропресоване на изделията;

    - Отлежаване на изделията за добиване на необходимата якост.

Така произведените бетонови елементи се отличават с изключителна якост и визуални качества.