Бетонна шапка за ограда
Размери: 39х27х5 см
Тегло: 8кг
Разход за линеен метър: 2,5 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за бр. (без ДДС): 2,00 лв
   Цена цветно за бр. (без ДДС): 2,80 лв

 

Бетонна шапка за колона
Размери: 45х45х10 см
Тегло:
Разход за m2: 2,5бр
Тип: пластичен бетон, с орнаменти
Цена за бр. (без ДДС): 4,50лв
   Цена цветно бр. (без ДДС): 6,00лв