Вибропресован пътен бордюр
Размери: 50х25х15см
Тегло: 38кг
Разход за линеен метър: 2бр.
Тип: вибропресован
Цена за бр. (без ДДС): 3,80лв
  Цена цветно за бр. (без ДДС): 5,50лв

Вибропресован градински бордюр

размер  50/16/8 см.

цена за бр - 2.00 лв без ДДС.

цветно         3.00 за бр.

Градински бордюр
Размери: 50х16х8 см
Тегло: 15кг.
Разход за линеен метър: 2 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за бр. (без ДДС): 3,00 лв
   Цена цветно за бр. (без ДДС): 4.50 лв

Пътен бордюр от пластичен бетон
Размери: 50х25х15см
Тегло: 40 кг
Разход за линеен метър: 2 бр.
Тип: пластичен бетон
Цена за бр. (без ДДС): 6.00лв
  Цена цветно за бр. (без ДДС): 9.00лв